Bolsward - Bouwbegeleiding Nieuwmarkt 10
Bolsward - Marne 65-67
Bolsward - 't Houckemaland 2
Gerealiseerde projecten
Hauw Vast
Hauw Vast » Bouwkundig advies

Bouwkundig advies


Welkom op de website van Hauw Vast.
Hauw Vast is een bouwkundig adviesbureau die particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen ondersteunt en adviseert in noord Nederland.

 

Onze disciplines omvatten:Bolwerkplein 8
 

 • bouwkundige taxaties 
 • onderhoudadvies
 • verbouwadvies en nieuwbouwadvies
 • gebouwenbeheer
 • bouwbegeleiding
 • bouwkundig tekenwerk
 • projectontwikkeling
 • bemiddeling in geschillen.

 

 

Met meer dan 20 jaar ervaring in de bouwnijverheid kunnen wij onze kennis en ervaring direct met onze opdrachtgevers uitwisselen en in elke fase van het bouwproces alternatieven aandragen.
Doordat wij flexibel zijn, en ons goed kunnen inleven in de wensen van de klant, kunt u van ons een hoogwaardig product verwachten. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Onze doelstelling is onze opdrachtgevers te voorzien van betrouwbare bouwkundige adviezen, en het geven van alternatieven die leiden tot het haalbaar maken van een project. In deze adviezen staan de wensen van onze opdrachtgever altijd centraal.


Of het nu om een nog te ontwikkelen moderne villa gaat of een verbouwing van een authentiek stadspand, voor alle ontwerp- en bouwkundige tekeningen kunt u bij ons terecht.
Wij kunnen het complete project voor u begeleiden, van idee tot oplevering.

Op onze website vindt u informatie over de verschillende adviezen waar wij u mee van dienst kunnen zijn.

 

Indien u nog vragen heeft kunt u ons het beste even bellen of mailen, dan kunnen we u direct helpen.
U kunt ons bereiken op 06-57310344 of via de mail info@hauwvast.nl


Bouwkundige taxaties


De aankoopkeuring of verkoopkeuring is aan te bevelen bij aan of verkoop van uw woning, het uiteindelijke rapport is tevens geschikt en voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie. De rapporten van Hauw Vast worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.
Het bouwkundig rapport is voorzien van foto's, en wordt u in tweevoud toe gezonden.
Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden is er een keuringslijst opgesteld. Tijdens deze aan of verkoopkeuring wordt bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt.

 

U kunt ook bij ons terecht voor mondeling keuringsadvies voor de aan en verkoop van een object. Dit houdt in dat wij, samen met u als opdrachtgever, de keuring uitvoeren en het ter plaatse beoordelen en inventariseren van het achterstallig onderhoud, zodat wij u meteen kunnen adviseren hoe u dit het beste kunt aanpakken. Wij maken dan geen bouwkundig taxatie rapport. Indien u dit wel wenst is dat natuurlijk altijd mogelijk.

 

Bij ons kunt u terecht voor diverse soorten bouwkundige keuringen:

 

 • Bouwkundig taxatie rapport woningen en bedrijven
 • Bouwkundig taxatie rapport Nationale Hypotheek Garantie
 • Bouwkundig taxatie woningen en bedrijven (geen rapport)
 • Bouwkundig advisering aan en verkoop woningen

 

Onze rapporten zijn kort en bondig opgesteld en voorzien van foto-reportages.


 

taxatie  taxatie  taxatie

 OpenenSluiten
Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is een professionele, complete visuele beoordeling van het totale onderhoudstaat en bouwtechnische aspecten van de woning. Onze inzet daarbij is om de gebreken te ontdekken die potentiële aanleiding voor problemen kunnen zijn en die invloed hebben een koper bij zijn beslissingen rond de aankoop van de woning van gedachten te doen veranderen. Het resultaat van een bouwtechnische keuring is een bouwkundig rapport.

 

Bij ons zijn de bouwkundige rapporten altijd voorzien van zeer nauwkeurige kostenramingen en ondersteunend fotomateriaal.  Naast kosten voor de directe termijn nemen wij ook kosten op voor termijn van 1-10 jaar en eventuele verbeterkosten.

 

taxatie  taxatie  taxatie
Waarom heb ik een bouwtechnische keuring nodig?

Een huis is verreweg de grootste aankoop die de meeste mensen in hun leven ooit zullen doen. Het is dus niet meer dan logisch om bij een dergelijk aankoop zoveel mogelijk informatie over uw aankoop te verzamelen als enigszins mogelijk is. Middels een bouwtechnisch keuring kunt u vermijden dat u vlak na de aankoop op een verassende manier oog in oog komt te staan met gebreken en hoge kosten die u van te voren niet had voorzien.

 

Ons bouwkundig rapport bevat tevens veel nuttige adviezen waarmee u uw huis in een perfecte conditie kan houden. Een bouwtechnische keuring geeft u een gedetailleerd beeld van de eventuele problemen en gebreken die uw nieuwe huis verbergt. Als u uw huis verkoopt kunt u ook zeker overwegen een verkoopkeuring te laten uitvoeren, om op deze wijze te vermijden dat u niet aan uw wettelijke meldingsplicht heeft voldaan.. 
 

taxatie  taxatie  taxatie
Wat is er allemaal bij inbegrepen?

Ons bouwkundig rapport betreft alle bouwdelen zowel in- als exterieur. Zo kijken we ondermeer naar de gevels, het dak, de kruipruimte, isolatie, afwerkingen staat van onderhoud, goten, balkons. Heeft u advies nodig voor de verbouwing die u wilde plannen? Dan nemen we dat ook graag mee in het bouwkundig rapport.

 

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte. 
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien. 
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen. 
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie. 
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz. 
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie. 
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie. 
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken. 
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen. 
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen. 
 • Vaststelen aanwezigheid loden waterleiding, asbest, risico koolmonoxide e.d. 
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.


Tijdens de bouwtechnische keuring krijgt u direct al een indruk van bovengenoemde zaken, het uiteindelijke keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 5 werkdagen na de keuring per post en/of mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 10 jaar.

 

NB: Bovenstaande zaken zijn bij ons standaard inbegrepen bij een bouwtechnisch onderzoek.

 

taxatie  taxatie  taxatie
Moet ik aanwezig zijn tijdens de keuring?
Nee, dat is niet vereist of verplicht. Wij stellen het echter wel zeer op prijs als u aanwezig bent. Het is een waardevolle ervaring en geeft u het meeste profijt van de bouwtechnische keuring, daar u gericht vragen kunt stellen. Als u met ons meegelopen bent is het bouwkundig rapport vaak ook nog duidelijker en weet u meer van uw huis dan mensen die niet bij de bouwtechnische keuring aanwezig waren..
Heeft een nieuwere woning ook een keuring nodig?
U kunt dat zeker overwegen. Een professionele bouwtechnische keuring, zoals door ons uitgevoerd, geeft u veel meer zekerheid. Wij signaleren potentiële problemen in een vroeg tijdstip, waarbij er vaak nog gemakkelijke oplossingen zijn. Woning van voor 1970 verdienen dringend de aanbeveling om gekeurd te worden. Ook in de woningen tussen 1970 en 1995 komen zeer veel specifieke problemen voor, waar u als koper graag van de hoogte zou willen zijn. Woningen van 1995 en nieuwer zijn ter overweging. over deze woningen kan in het algemeen worden gezegd dat een bouwkeuring in de onderhandelingsfase zichzelf dubbel en dwars terugverdiend.

 

taxatie  taxatie  taxatie
Hoe lang duurt een bouwtechnische keuring?

De tijd varieert nogal van huis tot huis. Als een huis in goede conditie is en er weinig opvallende zaken te keuren zijn is het mogelijk de bouwtechnische keuring binnen 1 uur af te ronden zijn er wat meer zaken te onderzoeken dan loopt dat snel op tot meer dan het dubbele. Bij ons krijgt u echter wel een vast tarief, dus geen toeslag wanneer het tegenzit. Vergeet daarbij niet dat de inspecteur daarna nog minstens 5 uur arbeid heeft aan het opstellen van het bouwkundig rapport en de berekening van prijzen en staat van onderhoud.

 

taxatie  taxatie  taxatie
Waarom kan ik de keuring niet gewoon zelf uitvoeren?

De kans is aanwezig dat, zelfs al bent u bouwtechnisch onderlegd, u toch niet de kennis, training en ervaring heeft als onze inspecteur, wij inspecteren honderden huizen en weten niet alleen alles over de typische bouwaard van een specifiek huis, maar zijn er tevens in getraind om ieder gebrek of tekortkoming op de juiste waarde te schatten.

Daarnaast moet u nooit vergeten dat u zelf emotioneel betrokken bent en dus nooit een objectief oordeel kunt vellen of het object.

Tot slot is het belangrijk dat bij grote problemen die pas langer na de koop zich voordoen (zogenaamde professioneel verborgen gebreken) u een onafhankelijk bouwkundig rapport nodig heeft waarbij de rechter wel degelijk een verschil maakt tussen een ervaren onafhankelijk bouwtechnisch keuringsbedrijf of de bevindingen van een betrokken familielid.

 

 taxatie taxatie  taxatie
Repareren jullie ook zaken die tijdens het keuring worden ontdekt ?
Nee. Mocht u na aankoop van de woning echter geïnteresseerd zijn in objectieve begeleiding van u verbouwingsproject, dan kunnen wij u daarbij wel adviseren. U kunt daarvoor ten alle tijde contact met ons opnemen.
Bouwkundige keuring Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In sommige gevallen zal uw hypotheekverstrekker een bouwkundig NHG rapport willen hebben. In de volgende situaties moet een bouwkundig NHG rapport worden opgemaakt bij aankoop van een bestaande woning. Dit is het geval wanneer uit het taxatierapport blijkt dat:
de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik;
nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient;
sprake is van een appartement met een bouwjaar van 1940 of eerder, tenzij uit het taxatierapport blijkt dat na 1940 een totale renovatie is uitgevoerd.

 

Als de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud hoger zijn dan € 2.500,- worden deze door de NHG in depot gehouden. Door middel van facturen moet dan aangetoond worden dat de kwaliteitsverbetering (deels) is uitgevoerd. Het bouwkundig NHG rapport mag op het moment dat de hypotheekofferte wordt uitgebracht niet ouder zijn dan 1 jaar.

 

NHG